Başkanın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

2018, tüm dünyada ekonomi dengelerinin değiştiği, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin ise bu belirsizliklerden büyük ölçüde etkilendiği bir yıl oldu. Ülkemizde 2017’de başlayan döviz kurundaki değişkenlik geçen yıl artarak devam etti ve girdilerinin döviz cinsinden olması sebebiyle ilaç sektörü bu dalgalanmadan en çok etkilenen sektörlerin başında yer aldı. Sektörün tüm zorlu koşullarına rağmen, DEVA Holding olarak IQVIA kutu verilerine göre 2018 yılını hastane ürünleri grubunda 1. sırada, ihale ve serbest pazarda ise %6,4 pazar payı ile 2. sırada başarıyla tamamladık.

DEVA Holding olarak son yıllarda hızlı bir değişim ve büyüme süreci yaşıyoruz. 2000’lerin başında ağırlıklı olarak antibiyotik odaklı bir şirketken, bugün geldiğimiz noktada odağımızı hastaların değişen ihtiyaçlarını anlayarak solunum, oftalmoloji, kardiyoloji ve hematoloji/onkoloji alanlarına çevirdik. 2018 yılı içinde aldığımız ruhsat onayları ve tıbbın hizmetine sunduğumuz yeni ürünler ile ürün portföyümüzü güçlendirdik. Yerli bir ilaç firması olarak, tedavi-etkin maliyetlerle değer katan eşdeğer ürünlerimizle sağlık ekonomisine sağladığımız olumlu katkının ve bu alandaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Sadece ülkemizde değil, küresel ölçekte de erişilebilir tedavileri tıbbın hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Bir yandan mevcut pazarlardaki varlığımızı artırmak için çalışırken, diğer yandan da yeni pazarlara girmek için iş fırsatlarını değerlendiriyoruz. 2018 yıl sonu itibariyle 60’a yakın ülkede 600’den fazla ürün ruhsat onayına ulaştık. Aynı zamanda 40’ın üzerinde ülkeye ilaç ve ilaç ham maddesi ihraç ediyoruz. Diğer yandan İsviçre’de kurduğumuz Devatis AG şirketimiz tescil onayı alarak faaliyetlerine başladı. Dünyanın en büyük ilaç pazarı olan ABD’ye 2017 yılında iki ürünümüzle başladığımız ihracatın ardından, kurduğumuz Devatis Inc. şirketimizle buradaki faaliyetlerimizi hızlandırdık. Yakın gelecekte bu girişimlerimizin meyvelerini toplayacağımıza inancımız tam.

İlaç sektöründe yerelleşmenin büyük önem kazandığı günümüzde, dikey integrasyonu benimsemiş nadir şirketlerden biri olarak yaklaşık 2200 kişiye sağladığımız istihdam ve kapsamlı üretim tesislerimizle ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Son 10 yılda üretim miktarımız her yıl artarken, farklı ürün/ürün formları için yatırımlarımız devam ediyor. Yıllık 515 milyon kutu üretim kapasitesine sahip tesislerimiz ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerince denetleniyor. Ürün kalitemizin ve güvencesinin her seferinde tescillendiği bu denetimlerin gerekliliklerini yerine getirmek için büyük hassasiyet gösteriyor, başarımızın sürdürülebilir olması için çalışıyoruz. Yatırımlarımız içerisinde tüm ürünlerimizin tek merkezde toplanarak dağıtılması amacıyla inşaa ettiğimiz lojistik merkezimiz faaliyetlerine başladı ve yakın zamanda EU GMP onayı aldı. Türkiye’nin en büyük ilaç lojistik merkezini kurmuş olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

DEVA olarak Ar-Ge’ye verdiğimiz önem ve bu alanda yaptığımız yatırımlar, güçlü bir ürün portföyündeki en büyük başarı faktörü. Sürdürülebilir başarı için bu konuya odaklanmaya devam ediyor, yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. 2018 yılında ciromuzun yaklaşık %6’sını Ar-Ge’ye ayırdık. Alanında uzman ar-ge ekiplerimiz son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımızda yenilikçi yeni form ve ürünler geliştirirken diğer yandan saygın kurum ve üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızın fark yarattığını düşünüyor, biyoteknoloji gibi alanlarda TÜBİTAK ile ortak projeler geliştiriyoruz.

Sağlıklı bir geleceğin temelinin sağlıklı yaşam olduğuna inanıyor, toplumumuzun sosyal gelişimine olan duyarlılığımızı koruyoruz. Sağlıklı yaşam bilincinin artırılması, çevre konularındaki gelişme ve iyileşmeleri teşvik ediyor, bu alanlarda projeler gerçekleştiriyoruz. Bu konularda, ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla başarılı sonuçlar aldığımız ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

DEVA Holding olarak başarıyla ve gururla 60 yılı geride bırakırken; yeni yatırımlar, yeni şirketler, yeni pazarlar ve yeni ürünlerle gelişmeyi sürdürüyoruz. Bir yandan durmaksızın büyüme fırsatlarını değerlendirirken, aynı zamanda verimliliğin artırılmasına yönelik planlamalar yapıyor, yenilikçiliği destekliyor, insan kaynaklarımızı zenginleştiriyoruz. Gelecekte de çıtamızı daha da yukarı çıkartarak büyüme hedeflerimizi gerçekleştirecek, sağlam ve güvenilir olmaya DEVAm edeceğiz.

 

En derin sevgi ve saygılarımla,

 

Philipp Haas

Yönetim Kurulu Başkanı & CEO