VETAŞ ÇALIŞMA KOŞULLARIMIZ

Çalışma Saatleri

Çalışma saatlerimiz Genel Müdürlük için; haftada 5 gün 8:00-17:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir. Üretim tesislerimizde ise koşullar gereği farklı çalışma saatleri uygulanmaktadır.

Personel Servisi

Genel Müdürlük ve Üretim Tesislerimiz'de personel servisi imkanımız bulunmaktadır.

Sağlık Yardımı

Beyaz yaka çalışanlarımızı kapsayan isteğe bağlı özel sağlık sigortası ve tüm çalışanlarımızı kapsayan yıllık hayat sigortası uygulamamız bulunmaktadır.

Yemek

Genel Müdürlük ve Üretim Tesisleri'nde görev yapan çalışanlarımız, aynı lokasyonda bulunan yemekhanelerde öğle yemeği imkanından yararlanabilmektedirler. Saha çalışanlarımıza ise yemek kartı verilmektedir.

VETAŞ İK VİZYONUMUZ

Vetaş'a şeffaf, performans odaklı, girişimci bir bakış açısı kazandırabilmek amacıyla değişimin öncüsü olmak,

Vetaş'ta ilaç sektörünün en yetkin ve nitelikli iş gücünü istihdam etmek,

Hedeflerimize ulaşabilmek için çalışanlarımıza en modern İnsan Kaynakları uygulamaalarını sunmak ve çalışanlarımızın kurum değerlerini sahiplenmesini sağlamak,

Yetenekli, kalifiye ve performansı yüksek insan kaynağına yatırım yaparak sürekli gelişimlerini sağlamak.

VETAŞ AMAÇLARIMIZ

Amacımız, İnsan Kaynakları uygulamaları, yetişkin çalışan profili, çalışanına verdiği değer ve çalışma prensiplerinin de katkısı ile Vetaş'ın kısa vadede ilaç sektörünün en çok tercih edilen ilk üç firmasından biri olmasını sağlamaktadır.

Burada sağlanan katma değer ile uzun vadede Vetaş'ı tüm sektörler arasında tercih edilen ilk 10 firmadan biri haline getirmek ise stratejik hedefimizdir.

VETAŞ DEĞERLERİMİZ

Başarılı bir Vetaş çalışanı;
- Sonuç odaklıdır,
- Şeffaftır,
- Sorumluluk alır, elini taşın altına koyar.

VETAŞ İK SÜREÇLERİMİZ

İşe Alım Uygulamalarımız

Kurumlarda fark yaratanın çalışanlar olması gerçeğinden yola çıkarak, seçme ve yerleştirme süreci, oluşturulan stratejiler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. İşe alım süreçlerinde pozisyona bağlı olarak en uygun adayı en etkin yöntemle bulabilmek amacıyla farklı uygulamalar söz konusu olabilmektedir.

Bu çerçevede kişilik, genel yetenek testleri, yabancı dil testleri, yetkinlik bazlı mülakat ve Değerlendirme Merkezi uygulamaları kullanılan yöntemler arasındadır.

Vetaş'ta Staj

Yaz dönemi süresince staj zorunluluğu olan Üniversite öğrencilerine ve kış döneminde Meslek Lisesi öğrencilerine, almış oldukları teorik bilgileri uygulama ortamı sunarak iş hayatına hazırlanmalarına katkı sağlamak amacıyla staj imkanı tanınmaktadır.

Gelen başvurular arasından staj için uygun bulunan adaylar yapılandırılmış grup mülakatına davet edilmekte ve olumlu bulunan adaylara görev yapmak istedikleri bölümler de göz önünde bulundurularak Vetaş Genel Müdürlük binası ve üretim tesislerinde staj yapma imkanı sunulmaktadır.

Kariyer Yönetimi

Terfilerde, iç kaynaklara öncelik verilmekte ve iç adayların Role Play, Vaka Çalışması, Yapılandırılmış Mülakat Tekniklerini kapsayan Değerlendirme Merkezi uygulamalarıyla uygun görevlere atanabilmesine imkan tanınmaktadır.

Eğitim

Kurumumuz, eğitimi bir yatırım olarak değerlendirilmektedir. Bu yatırımın şirketimizin hedeflerini gerçekleştirmesinde birincil etken olarak rol almasını sağlamak Eğitim & Gelişim Müdürlüğü’nün öncelikli görevidir.Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, yöneticilerle yüz yüze yapılan görüşmeler, çalışanın kendi ifade ettiği eğitim ihtiyaçları, pozisyona uygun olarak uygulanan testler ve envanterler dikkate alınmaktadır.

Çalışanlarımızın gelişimine yönelik olarak mesleki eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleri yoğun olarak verilmektedir.Bu çerçevede yaptığımız eğitimlerde amaç spesifik iş ihtiyaçlarına cevap vermek ve iş başında ölçülebilir, gözlemlenebilir (mevcut performansı arttırıcı) sonuçlar yaratmaktır.

VETAŞ SOSYAL AKTİVİTELERİMİZ

Şirket içi iletişimi ve çalışan motivasyonunu artırmak amacıyla oldukça yoğun katılımlı çeşitli spor aktiviteleri, spor turnuvaları, şirket kuruluş yıldönümü yemekleri ve çalışanlarımıza ve çocuklarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca Genel Müdürlük Binamız'da tüm çalışanların kullanımına açık, son teknoloji ile düzenlenmiş bir spor salonu bulunmaktadır.

VETAŞ PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Vetaş genelinde en iyi çalışanları sistematik bir şekilde belirlemek, geliştirmek ve sistemde tutmak için değerlendirme, kariyer ve görev planlama sürecini kapsayan Vetaş Performans Yönetimi Sistemi uygulanmaktadır. Vetaş Performans Değerlendirme Sistemi, Kurum Değerleri ve İş Hedefleri değerlendirme modellerinin birleşmesi ile ortaya çıkan bir performans yönetim sistemidir.Performans Yönetimi Sistemi, şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenerek çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi, performanslarının izlenmesi, değerlendirilmesi, gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kariyer planlama sürecine ait yapılan işlemlerin tümüdür.

VETAŞ SIKÇA SORULAN SORULAR

Vetaş’a nasıl iş başvurusunda bulunabilirim?

Vetaş ve iştiraklerinde iş başvuruları kariyer.net üzerinden alınmaktadır. Aynı zamanda www.vetas.com.tr web sayfası üzerinden açık pozisyonlarımıza ulaşabilir ve niteliklerinize uygun bulduğunuz pozisyonlarımıza başvuru yapabilirsiniz.

Hangi pozisyonlarınızda açık var?

Halihazırda alımı devam eden pozisyonlarımıza ulaşmak için tıklayın

Vetaş'ta staj imkanı var mıdır?

Yaz dönemi süresince staj zorunluluğu olan Üniversite öğrencilerine ve kış döneminde Meslek Lisesi öğrencilerine, almış oldukları teorik bilgileri uygulama ortamı sunarak iş hayatına hazırlanmalarına katkı sağlamak amacıyla staj imkanı tanınmaktadır.

Yaz dönemi stajyer seçimi için Mayıs ayında www.kariyer.net adresinde “Yaz Dönemi Stajyer” ilanımız yayınlanmaktadır. Bu ilana gelen başvurular arasından staj için uygun bulunan ve staj zorunluluğu bulunan adaylar yapılandırılmış grup mülakatına davet edilmekte ve olumlu bulunan adaylara görev yapmak istedikleri bölümler de göz önünde bulundurularak Vetaş Genel Müdürlük binası ve üretim tesislerinde staj yapma imkanı sunulmaktadır.

Stajlar ne kadar sürer?

Lise öğrencilerine Ekim-Haziran ayları arasında, üniversite öğrencilerine ise Haziran-Ekim ayları arasında staj imkanı tanınır. Lise öğrencilerine yönelik kış dönemi stajları bir yıl içerisinde eğitim dönemi boyunca devam etmekte, üniversite öğrencilerine yönelik yaz dönemi stajları ise projelerin yoğunluğuna, bölümlerin ihtiyaçlarına ve öğrencilerin isteklerine bağlı olarak bir, ya da birkaç ay sürebilmektedir.

İş başvurusu yaptıktan sonra süreç nasıl ilerliyor?

İş başvuruları alındıktan sonra uygun adaylar İnsan Kaynakları tarafından görüşmeye davet edilir. Bu aşamada pozisyona bağlı olarak çeşitli sınav ve kişilik testleri uygulanır. İlk görüşmede olumlu bulunan adaylar ikinci aşamada bölüm yöneticilerine yönlendirilir.

İş başvuruma olumlu ya da olumsuz geri dönüş alabilecek miyim?

Tüm iş başvurularına olumlu ya da olumsuz geri dönüşler telefonla ya da www.kariyer.net üzerinden mektupla yapılmaktadır.

İşe alındığım takdirde yan haklarım ne olacak?

Her pozisyon için yan haklar değişebilmektedir. Yan haklar sizlere iş teklifi aşamasında bildirilmektedir.

Vetaş'ta eğitim imkanları nelerdir?

Vetaş saha kadrosu, mavi yaka ve beyaz yakalı çalışanlar için pozisyona bağlı son derece geniş kapsamlı eğitim programları hazırlamaktadır.

VETAŞ AÇIK POZİSYONLAR